Fag-og forskningsarkiv

Fritekst 
Forfatter(e): Doktorgrader:
Magasin: Årstall: Årgang: Utgave:
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (3) Abstinens (1) Administrasjon (4) Akademikerne (2) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (4) Akuttsykepleie (41) Alder (6) Alkohol (4) Allergi (3) Alternativ behandling (10) Amming (8) Amputasjon (2) Anatomi (4) Anestesi (12) Angst (8) Antibiotika (3) Arbeidsbelastning (2) Arbeidsmarked (2) Arbeidsmedisin (1) Arbeidsmiljø (22) Arbeidstaker (9) Arbeidstid (6) Astma (5) Atferd (3) Avviksmelding (3) Bakterie (8) Barn (81) Befruktning (1) Behandling (18) Bemanning (4) Beredskap (1) Bistand (1) Bivirkning (1) Blodprøve (3) Blodtrykk (2) Brudd (5) Brukermedvirkning (23) Cellegift (4) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (3) Defekasjon (1) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Demens (29) Demografi (1) Depresjon (15) Diabetes (12) Diagnostikk (2) Dilemma (3) Diskriminering (2) Dokumentasjon (36) Dybdeintervju (1) Død (25) Dødshjelp (1) Eksamen (3) Eldre (103) Empati (4) Epidemi (1) Epilepsi (1) Ernæring (31) Etikk (36) Evaluering (6) Familie (22) Farmakologi (3) Fastlege (3) Fengsel (1) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Fertilitet (1) Filosofi (14) Finansiering (1) Flyktning (4) Fokusgrupper (22) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (5) Forebygging (28) Forgiftning (1) Forskning (37) Forsvarlighet (3) Funksjonshemning (5) Fysiologi (5) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (13) Fødsel (16) Geriatri (44) Gravid (5) Grounded theory (3) Gynekologi (5) Habilitering (1) Helse (15) Helseforetak (1) Helsekontroll (1) Helseopplysning (5) Helsepersonell (8) Helsestasjon (19) Helsetjeneste (5) Helsevesen (3) Helseøkonomi (3) Hermeneutikk (8) Historie (6) Hiv/aids (5) Hjelpemiddel (2) Hjemmesykepleie (35) Hjerneslag (19) Hjerte- og karsykdom (24) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (19) Hjertesvikt (6) Hms (3) Homofili (1) Hud (4) Humor (3) Hygiene (22) Hypotermi (1) Hørsel (2) Identitet (3) Infeksjon (18) Influensa (1) Informasjon (34) Informasjonsteknologi (24) Inkluderende arbeidsliv (1) Inkontinens (7) Innvandrer (10) Intensiv (18) Internasjonal helse (6) Internasjonalt samarbeid (9) Internett (4) Intervju (15) Journal (8) Jus (13) Kartlegging (14) Kasuistikk (2) Katastrofe (2) Katastrofemedisin (2) Keisersnitt (1) Kirurgi (21) Kjønn (5) Klassifisering (3) Klima (1) Kommune (3) Kommunehelsetjeneste (32) Kommunikasjon (20) Komplikasjon (2) Konkurranse (3) Kontrollerte studier (1) Korridorpasienter (1) Kreft (54) Krig (1) Krise (5) Kronisk sykdom (26) Kultur (12) Kunnskapsbasert sykepleie (33) Kunst (1) Kurs (5) Kvalitativ studie (33) Kvalitet (42) Kvalme (3) Kvantitativ studie (19) Kvinne (15) Ledelse (21) Lege (4) Legemidler (22) Legevakt (6) Litteratur (3) Litteraturstudie (17) Livskvalitet (54) Livsstil (8) Lokalsykehus (1) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (11) Lys (1) Lønn (1) Mage-tarm-system (3) Mann (4) Medarbeider (1) Medisinhåndtering (17) Medisinsk-teknisk utstyr (6) Menneskerettighet (2) Mestring (25) Metode (8) Miljø (8) Misdannelse (1) Munn (3) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (4) Naturmedisin (2) Nevrologi (13) Norden (3) Norge (1) Nyfødt (22) Nyresvikt (2) Nøkkelord (15) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (4) Omskjæring (2) Omsorg (18) Omstilling (2) Onkologi (1) Operasjon (20) Oppsigelse (1) Organisering (24) Overgrep (3) Overlevelse (1) Overtid (1) Overvekt (9) Palliasjon (26) Parese (3) Pasient (54) Pasientrettighet (4) Pasientskade (1) Pedagogikk (15) Pneumoni (1) Poliklinikk (10) Politikk (15) Praksisstudie (50) Prevalensstudie (3) Primærhelsetjeneste (4) Prioritering (3) Prognose (1) Prosedyre (13) Prosjekt (4) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (66) Psykisk lidelse (42) Psykisk utviklingshemning (3) Psykologi (2) Psykose (6) Psykosomatikk (1) Pårørende (34) Randomisert kontrollert studie (6) Rehabilitering (29) Rekruttering (4) Religion (5) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (2) Risiko (5) Risikofaktor (2) Ritual (1) Roller (3) Rusmiddel (12) Røyking (6) Samarbeid (20) Samhandling (24) Seksualitet (3) Selvmord (3) Sikkerhet (5) Simulering (3) Sirkulasjon (1) Skade (1) Skiftarbeid (1) Skikkethet (2) Skolehelsetjeneste (9) Slanking (1) Smerte (47) Smitte (10) Somatisk lidelse (2) Sorg (5) Spesialisthelsetjenesten (16) Spiseforstyrrelse (1) Språk (5) Spørreskjema (16) Spørreundersøkelse (13) Statistikk (2) Stoffmisbruk (6) Stress (12) Støy (3) Svangerskap (13) Sykdom (5) Sykehjem (102) Sykehus (23) Sykepleie (80) Sykepleie teori (18) Sykepleie-pasient-forhold (21) Sykepleiens historie (4) Sykepleierolle (27) Sykepleierstudent (42) Sykepleierutdanning (62) Sykepleieryrket (13) Symptom (5) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (8) Søvn (12) Tannhelse (4) Tarm (2) Taushetsplikt (1) Teori (6) Terapi (13) Tilsyn (1) Tortur (1) Transplantasjon (3) Traume (10) Triangulering (2) Trivsel (3) Turnus (10) Tvang (4) Tverrfaglighet (18) Tverrsnittstudie (8) Uførhet (1) Ulykke (4) Underernæring (7) Undersøkelse (8) Undervisning (42) Ungdom (30) Urinveier (15) Urinveisinfeksjon (7) Utbrent (3) Utdanning (46) Utviklingsland (5) Vaksine (4) Vaktordninger (1) Veiledning (51) Vekt (6) Velferd (1) Venteliste (1) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (15) Vikar (1) Vitamin (2) Vitenskap (3) Vold (5) Voldtekt (1) Yrke (6) Yrkesskade (1) Årsak (1) Økonomi (7)

Hvordan påvirker Marte meo-veiledning personalets opplevelse av egen mestring i demensomsorgen?


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2022;6(1) -Anette Hansen, Siri Ytrehus(31.03.2011)
Demens, Fokusgrupper, Mestring, Veiledning

Studien viser at metoden kan bidra til at helsepersonel i demens-omsorgen opplever mindre stress og økt trygghet i vanskelige stellsituasjoner.


En studie av tiendeklassingers erfaringer med bruk av kondom


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Jorunn Mjølhus, Merete Oddny Karlsen, Anne Haugstvedt(01.07.2014)
Ungdom, Seksualitet, Tverrsnittstudie

Halvparten av ungdommene som hadde debutert seksuelt hadde ikke brukt kondom under siste samleie.


Differensiert fødselsomsorg i en kvinneklinikk


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Gunnbjørg Andreassen, Pål Øian, Ellen Blix(25.06.2014)
Fødsel, Komplikasjon, Nyfødt, Risiko

Studien fant at friske kvinner som startet som lavrisikofødende ved Kvinneklinikken i Tromsø, UNN, i høy grad føde spontant.


Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Eva Ericson, Ragnhild Sollesnes, Eva Langeland(27.06.2014)
Kvantitativ studie, Livskvalitet, Helse, Skolehelsetjeneste, Ungdom

Studien viser at de fleste ungdommer opplever god helserelatert livskvalitet, men jenter noe dårligere enn gutter.


Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Trude Myhrer, Hilde Kjærnet Haugen, Tiril Willumsen, Astrid Bergland(19.06.2014)
Eldre, Hjerneslag, Livskvalitet, Tannhelse, Tverrsnittstudie

Slagpasienter med dårlig tannhelse har redusert livskvalitet.


Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Andre Vågan, Torunn Erichsen, Kristian Larsen(03.07.2014)
Metode, Sykepleierutdanning, Teori

Studien tyder på at sykepleierstudenter anser praksisrelatert kunnskap og ferdigheter samt forskning som viktigere enn mer abstrakte kunnskapsformer.


Betingelser for vellykket integrering av elektronisk pasientjournal i klinisk arbeid


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington, Ann-Britt Nilsen(20.06.2014)
Journal, Informasjonsteknologi, Organisering, Kvalitativ studie

Artikkelen gir innblikk i hvordan integrering av EPJ i klinisk helsearbeid kan skje og bli forstått.


Validering og reliabilitetstesting av smertevurderingsverktøyet FLACC


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Hanne Reinertsen, Knut-Andreas Christophersen, Sølvi Helseth(23.06.2014)
Barn, Smerte, Kartlegging

Studien viser at bruk av smertekartleggingsverktøyet FLACC kan bidra til å kvalitetssikre smertebehandling av små barn.


Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anne Silviken, Gro Berntsen, Kari Dyregrov(28.03.2014)
Død, Kvalitativ studie, Helsetjeneste, Kultur, Pårørende

Hjelpeapparatet i samiske områder synes å ha særskilte utfordringer knyttet til tette og multiplekse relsjoner, tilstrekkelig kulturkompetanse og tilgjengelighet overfor de etterlatte.


Stressfylt amming og samspill


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Ingjerd Hvatum, Esther Hjälmhult, Kari Glavin(21.03.2014)
Amming, Kvalitativ studie, Samhandling, Stress

Mødre som opplevde ammingen som stressfylt fikk en bedre relasjon til barnet ved å gå over til å gi barnet morsmelkerstatning på flaske.


Which Patient's Keeper? Partiality and Justice in Nursing Care


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Marita Nordhaug, Marita Nordhaug(04.07.2014)
Etikk, Jus, Sykepleierolle, Sykepleie-pasient-forhold

Partiskhet innebærer å gi forrang til en pasients behov for sykepleie framfor andre personers behov for sykepleie.


Implementering av sykepleiediagnoser i fritekst


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Torunn Hatlen Nøst, Lene Elisabeth Blekken, Beate André(31.03.2014)

Studien viser at det er behov for mer kompetanse om sykepleiediagnoser og kunnskap om hvordan dokumentasjon av sykepleie kan være et verktøy i dette.


Den psykiatriske institusjon som et sted for læring i tid og rom


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Lisbet Borge(04.07.2014)
Psykisk helse, Psykisk lidelse, Pasient, Miljø

En kvalitativ studie av pasienters og ansattes erfaringer.


Betydning av tid til samvær og vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Astrid Skatvedt, Ellen Andvig(24.02.2014)
Eldre, Kommunehelsetjeneste, Kvalitativ studie, Psykisk helse

Studien viser at det ofte er enkle tiltak som skal til for at eldre med psykiske helseplager kan få det bedre.


Beslutningsstøtte øker pasienters kunnskap om behandlingsvalg


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Therese Kristine Dalsbø(10.04.2014)
Behandling, Parese

Beslutningsstøtte til pasienter fremmer kunnskap og klargjør pasientens personlige verdier. 


"Vi berre gjer det"


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anne Marie Sandvoll(04.07.2014)
Eldre, Sykehjem, Kvalitativ studie

Beskrivningar av skjult pleiepraksis i sjukeheim.


Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon?


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræ(25.03.2014)
Helse, Informasjon, Kvantitativ studie

Innvandrere, voksne med liten utdanning og de som står utenfor arbeidslivet, er blant dem so sliter mest med å forstå skriftlig helseinformasjon.


Handlingsrommets evidens


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Inger J. Danielsen(04.07.2014)
Intensiv, Norge

Om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien.


Opplevelser fra intensivavdelingen


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anners Lerdal(11.04.2014)
Pasient, Intensiv

På intensivavdelingen opplevde pasientene at de hadde vært nær døden.


Depressive symptomer etter hjerneslag


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Siren E. Kouwenhoven, Marit Kirkevold(07.04.2014)
Depresjon, Hjerneslag

Er depresjon etter hjerneslag et uttrykk for sykdom eller sorg?


Grensevandrere


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anita Salomonsen(04.07.2014)
Alternativ behandling, Kvalitativ studie

Bruk av alternativ behandling i den skandinaviske velferdsstaten.


Alfentanil ved fjerning av retrosternale toraksdren


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Tone Rosén, Erik Inge Dagestad, Marte-Marie Wallander Karlsen(02.04.2014)
Kasuistikk, Prosedyre, Smerte

Studien viste høy grad av pasienttilfredshet og få bivirkninger ved bruk av det smertestillende middelet alfentanil ved fjerning av retrosternale toraksdren.


Hvilke lokale oppdrag med bil har flysykepleierne i Nord-Norge?


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anners Lerdal(11.04.2014)
Sykepleie, Anestesi, Intensiv

I 63 prosent utrykninger med bil utført av flysykepleierne hadde pasienten en livstruende tilstand.


Demens og depresjon


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1(09.04.2014)
Demens, Depresjon

Psykologisk terapi kan redusere symptomene på depresjon hos personer med demens.


Personlighet og søvnproblemer ved skiftarbeid


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anners Lerdal(11.04.2014)
Arbeidstaker, Skiftarbeid, Søvn

Liten grad av robusthet og lav toleranse for å være trett predikerer søvnproblemer hos sykepleiere som jobber skift.


Søknad avslått, rett i søpla?


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(08) -Yngvild Eline Brandser, Jeanne Boge, Karin Anna Petersen(27.06.2014)
Forskning, Sykepleie

 

Hvordan kan sykepleieforskning vurderes som søppel i sykepleiernes eget fagforeningstidsskrift?

 


Styrker sykepleieforskning


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(07(16.06.2014)
Forskning, Sykepleie, Internasjonalt samarbeid

 

Det er viktig at norske sykepleieforskere deltar i internasjonale forskningsnettverk.

 


Nye funn om turnusarbeid


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(07(13.06.2014)
Arbeidsmiljø, Søvn, Turnus, Arbeidstid

 

Nattarbeid, roterende turnusarbeid og mindre enn 11 timer fri mellom vaktene er spesielt problematisk for søvnen.

 


God læring med digitalt verktøy


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(07) -Bjørg F. Oftedal, Venche Hvidsten, Karsten Tillerli, Brynjar Foss(30.05.2014)
Pedagogikk, Undervisning, Sykepleierstudent, Internett

 

E-læringsverktøy ga studentene økt faglig forståelse og fleksibilitet.

 


Utveksling ga ny kunnskap


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(07) -Cæcilie Andersen, Maj Britt Luksengard, Vigdis Luksengard, Liv Utne(23.06.2014)
Internasjonalt samarbeid, Sykepleierstudent, Praksisstudie, Undervisning

 

Studenter fra Høgskolen i Bergen  lærte mye av et tre måneders opphold ved University of New Brunswick i Canada.

 


Anal inkontinens kan behandles


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(06) -Torunn K. Pedersen, Mona Stedenfeldt, BSc (Hons) MSc PhD, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom , Stig Norderval, MD PhD overlege, Nasjonal kompetanstjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (22.05.2014)
Inkontinens, Defekasjon, Urinveier
Over halvparten av pasientene ved Konservativ inkontinens-poliklinikk ble så bra at behandlingen kunne avsluttes.

Kvalitetssikrer omsorg til døende


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(06) -Sidsel Riisberg Paulsen, kreftsykepleier, USHT Vestfold , Inger Lise Elvestuen, palliativ sykepleier, Lindrende enhet, Nygård bo- og behandlingssenter , Trine Merete Edler-Woll, sykepleier, Lindrende enhet, Byskogen bo- og aktivitetssenter, Larvik , Astri M. Andersson, kreftsykepleier, hjemmetjenesten, Stokke kommune , Jorunn Abrahamsen, kreftsykepleier, Lindrende enhet, Braarudåsen senter (16.05.2014)
Død, Palliasjon, Kvalitet
Liverpool Care Pathway (LCP) er en tiltaksplan og dokumentasjonsmetode som fører til bedre omsorg og behandling i livets siste dager.

Avdekket fødselsdepresjon


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(06) -Anne Ragnhild Vikan, psykologspesialist, BUP, sykehuset Levanger. , Aase Haugdal Andersen, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP, sykehuset Levanger. (15.05.2014)
Helsestasjon, Depresjon, Nyfødt, Psykisk helse, Psykisk lidelse
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) ved 6-ukerskonsultasjonen ga bedre oversikt over mødres psykiske helse.

Mer effektiv legemiddelhåndtering


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(06) -Karin Aaker, fagsykepleier, Skinnarberga helsehus, Kongsberg , Ingunn Gleden, sykepleier, Skinnarberga helsehus, Kongsberg , Trine Lise Østern, sykepleier, Skinnarberga helsehus, Kongsberg , Lise Gladhus, førstelektor, emneansvarlig for farmakologi, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (27.05.2014)
Legemidler, Medisinhåndtering, Kvalitet
Elektronisk legemiddelkabinett med A- og B-preparater ga mer tid til direkte pasientarbeid ved helsehus i Kongsberg.

Regulerer følelser


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(05) -Nils-Inge Strønen, psykiatrisk sykepleier, ved Alna DPS og Lovisenberg DPS (30.04.2014)
Terapi, Psykisk helse, Psykisk lidelse
Toleransevindu kan benyttes som affektregulerende tiltak for pasienter med personlighetsforstyrrelse.

Prøver ut nye praksisløp


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(05) -Gudrun Hårtveit Thomassen, rådgiver ved Sørlandet sykehus , Birgitte Vabo, fagutvikler, Kristiansand kommune (28.04.2014)
Praksisstudie, Sykepleierstudent, Samhandling
I Agder ble to nye praksisformer godt mottatt av studenter og ansatte i kommunehelsetjenesten.

Tap av språk ved psykose


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(05) -Nina Iren Måseidvåg, spesialsjukepleiar i psykisk helsearbeid ved Volda Distriktspsykiatriske senter , Jan Inge Sørbø, professor ved institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda (29.04.2014)
Psykose, Kommunikasjon, Litteratur
Psykiske liingar manifesterer seg ofte språkleg, gjerne i tap eller forstyrring av språkevne.

Følger ikke uniformsregler


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(05) -Jorunn Andrea Brænd, høyskolelektor ved Avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (15.04.2014)
Hygiene, Kvalitet, Arbeidsmiljø, Hms
Sykepleiere følger uniformsregler i mindre grad enn kabinpersonell. Dette kan gi dårligere hygiene.

Jo mer informasjon, jo bedre


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(04) -Linda Dokk, Monica Forgaard, Unni Sveen, Nada Andelic, Vibeke Holmsen, Hanne Holmgren, Linda Lindviksmoen(01.04.2014)
Traume, Pårørende, Rehabilitering
Pårørende til pasienter som har blitt påført en alvorlig hjerneskade, har et sterkt behov for informasjon om behandling, rehabilitering og praktiske spørsmål.

Samarbeider om bedre praksis i sykehjem


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(04) -Camilla Marie Andersen, fagleder Lambertseter alders- og sykehjem, Aleris omsorg , Kari Dahl, førstelektor Høgskolen i Oslo og Akershus (02.04.2014)
Praksisstudie, Sykepleierstudent, Sykehjem, Veiledning
Studentene synes det var positivt med læringsgrupper i praksis, men at kommunikasjonen var for dårlig.

Smittevern i hjemmetjenesten må bli bedre


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(04) -Hilde Aasen, hygienesykepleier, Sykehuset i Vestfold. (31.03.2014)
Hiv/aids, Hjemmesykepleie, Hygiene, Smitte
Flere og sykere pasienter som bor hjemme, krever strengere smitteverntiltak. Her kan hygienesykepleier bidra.

Gründercamp ga mersmak


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(04) -Heidi Snoen Glomsås, høyskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus (04.04.2014)
Sykepleierstudent, Utdanning, Pedagogikk
En spennende læringsmetode og god arena for samarbeid mellom utdanning og praksis.

Kartlegger smerte


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(03) -Karin Torvik, Liv Kirsti L Hårstad, Åshild By Berdal, Aud Frønes, Ellen Ommedal, Marie Helleren, Gunn Gunn Karlsaunet, Kirsti Torjuul(12.03.2014)
Smerte, Kartlegging, Kommunehelsetjeneste
Innføring av felles smertekartleggingsverktøy i Åfjord kommune har ført til bedre smertebehandling.

Samhandling i praksis


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(03) -Solveig Tørstad, forsker, Vestre Viken HF , Liv Halvorsrud, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus , Berit Skjerve, prosjektleder, Bærum kommune , Kari Kongshavn, faglig rådgiver, Bærum kommune , Margrete Thorstad, studiesjef, Høyskolen Diakonova (19.03.2014)
Sykepleierstudent, Sykepleierutdanning, Samhandling
Praksismodellen gir studentene innsikt i samarbeid om pasientbehandling på ulike nivåer i helsetjenesten.

Inhalasjonsmedisiner må brukes riktig


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(03) -Espen Kolberg, farmasøyt, farmasøytiske tjenester, Sykehusapoteket Oslo , Heidi Marie Holt, farmasøyt, farmasøytiske tjenester, Lørenskog Sykehusapotek (03.03.2014)
Medisinhåndtering, Legemidler, Lungesykdom
Riktig bruk av inhalasjonsmedisiner krever opplæring. Derfor må helsepersonell ha tilstrekkelig kunnskap.

Aktiv mestring i hjemmesykepleien


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(03) -Arvid Birkeland, førstelektor, Avdeling for helsefag, Høgskolen Stord/Haugesund (10.03.2014)
Hjemmesykepleie, Rehabilitering, Tverrfaglighet
Hverdagsrehabilitering gjør brukerne mindre avhengige av hjelp samtidig som de ansatte opplever jobben som mer meningsfylt.

Hjelper mot utbrenthet


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(02) -Randi-Ann Rake Hoffart, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Modum Bad , Sigrid Holm Larsen, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Modum Bad , Karin Isaksson Rø, spesialist i arbeidsmedisin, PhD, Modum Bad (11.02.2014)
Arbeidsbelastning, Stress, Utbrent, Veiledning
Veiledningskurs for utbrente sykepleiere minsket stress og økte arbeidslysten.

Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(02) -Gøril Salomonsen Klette, masterstudent, UNN og diabetessykepleier Bodø kommune og Diabetesforbundet , Anne Svelstad Evju, masterstudent, UNN, helsesøster og høgskolelærer ved Høgskolen i Narvik , Anne Kasen, RN, PhD, førsteamanuensis, UNN og lektor ved Åbo Akademi, Finland , Terese Bondas, professor, HVD, HVL, HVM, helsesøster, UNN (17.02.2014)
Mestring, Livskvalitet, Overvekt, Diabetes
Sykepleiere må ta mer ansvar for den helsefremmende delen av sykepleien.

Færre overliggere i sykehus


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(02) -Hans Knut Otterstad, , Trond Birkestrand, prosjektleder organisasjonsutvikling, Sykehuset Østfold (17.02.2014)
Spesialisthelsetjenesten, Kommunehelsetjeneste, Økonomi, Politikk
Samhandlingsreformen har bidratt til at langt færre utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus i Østfold.

Huntington på nett


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(02) -Synne Heivang, kursrådgiver, Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet , Jeanette Ullmann Miller, rådgiver/fysioterapeut, Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet , Gunvor A. Ruud, rådgiver/bioingeniør, Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (14.02.2014)
Nevrologi, Kurs, Internett
Nettbaserte kurs om Huntingtons sykdom gir økt kunnskap til helsearbeiderne og bedre livskvalitet til pasienter med denne sjeldne diagnosen.

1-50 av 984 | Neste 50 Siste 34