Fag-og forskningsarkiv

Fritekst 
Forfatter(e): Doktorgrader:
Magasin: Årstall: Årgang: Utgave:
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (3) Abstinens (1) Administrasjon (4) Akademikerne (2) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (4) Akuttsykepleie (41) Alder (6) Alkohol (4) Allergi (3) Alternativ behandling (9) Amming (8) Amputasjon (2) Anatomi (4) Anestesi (12) Angst (8) Antibiotika (3) Arbeidsbelastning (2) Arbeidsmarked (2) Arbeidsmedisin (1) Arbeidsmiljø (21) Arbeidstaker (9) Arbeidstid (5) Astma (5) Atferd (3) Avviksmelding (3) Bakterie (8) Barn (80) Befruktning (1) Behandling (18) Bemanning (4) Beredskap (1) Bistand (1) Bivirkning (1) Blodprøve (3) Blodtrykk (2) Brudd (5) Brukermedvirkning (23) Cellegift (4) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (3) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Demens (29) Demografi (1) Depresjon (14) Diabetes (12) Diagnostikk (2) Dilemma (3) Diskriminering (2) Dokumentasjon (36) Dybdeintervju (1) Død (24) Dødshjelp (1) Eksamen (3) Eldre (101) Empati (4) Epidemi (1) Epilepsi (1) Ernæring (31) Etikk (35) Evaluering (6) Familie (22) Farmakologi (3) Fastlege (3) Fengsel (1) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Fertilitet (1) Filosofi (14) Finansiering (1) Flyktning (4) Fokusgrupper (22) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (5) Forebygging (28) Forgiftning (1) Forskning (35) Forsvarlighet (3) Funksjonshemning (5) Fysiologi (5) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (13) Fødsel (15) Geriatri (44) Gravid (5) Grounded theory (3) Gynekologi (5) Habilitering (1) Helse (14) Helseforetak (1) Helsekontroll (1) Helseopplysning (5) Helsepersonell (8) Helsestasjon (18) Helsetjeneste (5) Helsevesen (3) Helseøkonomi (3) Hermeneutikk (8) Historie (6) Hiv/aids (5) Hjelpemiddel (2) Hjemmesykepleie (35) Hjerneslag (18) Hjerte- og karsykdom (24) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (19) Hjertesvikt (6) Hms (3) Homofili (1) Hud (4) Humor (3) Hygiene (22) Hypotermi (1) Hørsel (2) Identitet (3) Infeksjon (18) Influensa (1) Informasjon (34) Informasjonsteknologi (23) Inkluderende arbeidsliv (1) Inkontinens (6) Innvandrer (10) Intensiv (17) Internasjonal helse (6) Internasjonalt samarbeid (7) Internett (3) Intervju (15) Journal (7) Jus (12) Kartlegging (13) Kasuistikk (2) Katastrofe (2) Katastrofemedisin (2) Keisersnitt (1) Kirurgi (21) Kjønn (5) Klassifisering (3) Klima (1) Kommune (3) Kommunehelsetjeneste (32) Kommunikasjon (19) Komplikasjon (1) Konkurranse (3) Kontrollerte studier (1) Korridorpasienter (1) Kreft (54) Krig (1) Krise (5) Kronisk sykdom (26) Kultur (12) Kunnskapsbasert sykepleie (33) Kunst (1) Kurs (5) Kvalitativ studie (30) Kvalitet (40) Kvalme (3) Kvantitativ studie (18) Kvinne (15) Ledelse (21) Lege (4) Legemidler (21) Legevakt (6) Litteratur (2) Litteraturstudie (17) Livskvalitet (52) Livsstil (8) Lokalsykehus (1) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (11) Lys (1) Lønn (1) Mage-tarm-system (3) Mann (4) Medarbeider (1) Medisinhåndtering (16) Medisinsk-teknisk utstyr (6) Menneskerettighet (2) Mestring (25) Metode (7) Miljø (7) Misdannelse (1) Munn (3) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (4) Naturmedisin (2) Nevrologi (13) Norden (3) Nyfødt (20) Nyresvikt (2) Nøkkelord (15) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (4) Omskjæring (2) Omsorg (18) Omstilling (2) Onkologi (1) Operasjon (20) Oppsigelse (1) Organisering (23) Overgrep (3) Overlevelse (1) Overtid (1) Overvekt (9) Palliasjon (25) Parese (3) Pasient (53) Pasientrettighet (4) Pasientskade (1) Pedagogikk (14) Pneumoni (1) Poliklinikk (10) Politikk (15) Praksisstudie (48) Prevalensstudie (3) Primærhelsetjeneste (4) Prioritering (3) Prognose (1) Prosedyre (13) Prosjekt (4) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (63) Psykisk lidelse (39) Psykisk utviklingshemning (3) Psykologi (2) Psykose (5) Psykosomatikk (1) Pårørende (34) Randomisert kontrollert studie (6) Rehabilitering (29) Rekruttering (4) Religion (5) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (2) Risiko (4) Risikofaktor (2) Ritual (1) Roller (3) Rusmiddel (12) Røyking (6) Samarbeid (20) Samhandling (23) Seksualitet (2) Selvmord (3) Sikkerhet (5) Simulering (3) Sirkulasjon (1) Skade (1) Skiftarbeid (1) Skikkethet (2) Skolehelsetjeneste (8) Slanking (1) Smerte (46) Smitte (10) Somatisk lidelse (2) Sorg (5) Spesialisthelsetjenesten (16) Spiseforstyrrelse (1) Språk (5) Spørreskjema (16) Spørreundersøkelse (13) Statistikk (2) Stoffmisbruk (6) Stress (12) Støy (3) Svangerskap (13) Sykdom (5) Sykehjem (101) Sykehus (23) Sykepleie (78) Sykepleie teori (18) Sykepleie-pasient-forhold (20) Sykepleiens historie (4) Sykepleierolle (26) Sykepleierstudent (39) Sykepleierutdanning (61) Sykepleieryrket (13) Symptom (5) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (8) Søvn (11) Tannhelse (3) Tarm (2) Taushetsplikt (1) Teori (5) Terapi (12) Tilsyn (1) Tortur (1) Transplantasjon (3) Traume (10) Triangulering (2) Trivsel (3) Turnus (9) Tvang (4) Tverrfaglighet (18) Tverrsnittstudie (6) Uførhet (1) Ulykke (4) Underernæring (7) Undersøkelse (8) Undervisning (40) Ungdom (28) Urinveier (14) Urinveisinfeksjon (7) Utbrent (3) Utdanning (46) Utviklingsland (5) Vaksine (4) Vaktordninger (1) Veiledning (51) Vekt (6) Velferd (1) Venteliste (1) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (15) Vikar (1) Vitamin (2) Vitenskap (3) Vold (5) Voldtekt (1) Yrke (6) Yrkesskade (1) Årsak (1) Økonomi (7)

Hvordan påvirker Marte meo-veiledning personalets opplevelse av egen mestring i demensomsorgen?


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2022;6(1) -Anette Hansen, Siri Ytrehus(31.03.2011)
Demens, Fokusgrupper, Mestring, Veiledning

Studien viser at metoden kan bidra til at helsepersonel i demens-omsorgen opplever mindre stress og økt trygghet i vanskelige stellsituasjoner.


Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anne Silviken, Gro Berntsen, Kari Dyregrov(28.03.2014)
Død, Kvalitativ studie, Helsetjeneste, Kultur, Pårørende

Hjelpeapparatet i samiske områder synes å ha særskilte utfordringer knyttet til tette og multiplekse relsjoner, tilstrekkelig kulturkompetanse og tilgjengelighet overfor de etterlatte.


Stressfylt amming og samspill


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Ingjerd Hvatum, Esther Hjälmhult, Kari Glavin(21.03.2014)
Amming, Kvalitativ studie, Samhandling, Stress

Mødre som opplevde ammingen som stressfylt fikk en bedre relasjon til barnet ved å gå over til å gi barnet morsmelkerstatning på flaske.


Implementering av sykepleiediagnoser i fritekst


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Torunn Hatlen Nøst, Lene Elisabeth Blekken, Beate André(31.03.2014)

Studien viser at det er behov for mer kompetanse om sykepleiediagnoser og kunnskap om hvordan dokumentasjon av sykepleie kan være et verktøy i dette.


Betydning av tid til samvær og vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Astrid Skatvedt, Ellen Andvig(24.02.2014)
Eldre, Kommunehelsetjeneste, Kvalitativ studie, Psykisk helse

Studien viser at det ofte er enkle tiltak som skal til for at eldre med psykiske helseplager kan få det bedre.


Beslutningsstøtte øker pasienters kunnskap om behandlingsvalg


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Therese Kristine Dalsbø(10.04.2014)
Behandling, Parese

Beslutningsstøtte til pasienter fremmer kunnskap og klargjør pasientens personlige verdier. 


Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon?


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræ(25.03.2014)
Helse, Informasjon, Kvantitativ studie

Innvandrere, voksne med liten utdanning og de som står utenfor arbeidslivet, er blant dem so sliter mest med å forstå skriftlig helseinformasjon.


Opplevelser fra intensivavdelingen


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anners Lerdal(11.04.2014)
Pasient, Intensiv

På intensivavdelingen opplevde pasientene at de hadde vært nær døden.


Depressive symptomer etter hjerneslag


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Siren E. Kouwenhoven, Marit Kirkevold(07.04.2014)
Depresjon, Hjerneslag

Er depresjon etter hjerneslag et uttrykk for sykdom eller sorg?


Alfentanil ved fjerning av retrosternale toraksdren


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Tone Rosén, Erik Inge Dagestad, Marte-Marie Wallander Karlsen(02.04.2014)
Kasuistikk, Prosedyre, Smerte

Studien viste høy grad av pasienttilfredshet og få bivirkninger ved bruk av det smertestillende middelet alfentanil ved fjerning av retrosternale toraksdren.


Hvilke lokale oppdrag med bil har flysykepleierne i Nord-Norge?


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anners Lerdal(11.04.2014)
Sykepleie, Anestesi, Intensiv

I 63 prosent utrykninger med bil utført av flysykepleierne hadde pasienten en livstruende tilstand.


Demens og depresjon


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1(09.04.2014)
Demens, Depresjon

Psykologisk terapi kan redusere symptomene på depresjon hos personer med demens.


Personlighet og søvnproblemer ved skiftarbeid


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anners Lerdal(11.04.2014)
Arbeidstaker, Skiftarbeid, Søvn

Liten grad av robusthet og lav toleranse for å være trett predikerer søvnproblemer hos sykepleiere som jobber skift.


Følger ikke uniformsregler


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(05) -Jorunn Andrea Brænd, høyskolelektor ved Avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (15.04.2014)
Hygiene, Kvalitet, Arbeidsmiljø, Hms
Sykepleiere følger uniformsregler i mindre grad enn kabinpersonell. Dette kan gi dårligere hygiene.

Jo mer informasjon, jo bedre


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(04) -Linda Dokk, Monica Forgaard, Unni Sveen, Nada Andelic, Vibeke Holmsen, Hanne Holmgren, Linda Lindviksmoen(01.04.2014)
Traume, Pårørende, Rehabilitering
Pårørende til pasienter som har blitt påført en alvorlig hjerneskade, har et sterkt behov for informasjon om behandling, rehabilitering og praktiske spørsmål.

Samarbeider om bedre praksis i sykehjem


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(04) -Camilla Marie Andersen, fagleder Lambertseter alders- og sykehjem, Aleris omsorg , Kari Dahl, førstelektor Høgskolen i Oslo og Akershus (02.04.2014)
Praksisstudie, Sykepleierstudent, Sykehjem, Veiledning
Studentene synes det var positivt med læringsgrupper i praksis, men at kommunikasjonen var for dårlig.

Smittevern i hjemmetjenesten må bli bedre


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(04) -Hilde Aasen, hygienesykepleier, Sykehuset i Vestfold. (31.03.2014)
Hiv/aids, Hjemmesykepleie, Hygiene, Smitte
Flere og sykere pasienter som bor hjemme, krever strengere smitteverntiltak. Her kan hygienesykepleier bidra.

Gründercamp ga mersmak


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(04) -Heidi Snoen Glomsås, høyskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus (04.04.2014)
Sykepleierstudent, Utdanning, Pedagogikk
En spennende læringsmetode og god arena for samarbeid mellom utdanning og praksis.

Kartlegger smerte


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(03) -Karin Torvik, Liv Kirsti L Hårstad, Åshild By Berdal, Aud Frønes, Ellen Ommedal, Marie Helleren, Gunn Gunn Karlsaunet, Kirsti Torjuul(12.03.2014)
Smerte, Kartlegging, Kommunehelsetjeneste
Innføring av felles smertekartleggingsverktøy i Åfjord kommune har ført til bedre smertebehandling.

Samhandling i praksis


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(03) -Solveig Tørstad, forsker, Vestre Viken HF , Liv Halvorsrud, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus , Berit Skjerve, prosjektleder, Bærum kommune , Kari Kongshavn, faglig rådgiver, Bærum kommune , Margrete Thorstad, studiesjef, Høyskolen Diakonova (19.03.2014)
Sykepleierstudent, Sykepleierutdanning, Samhandling
Praksismodellen gir studentene innsikt i samarbeid om pasientbehandling på ulike nivåer i helsetjenesten.

Inhalasjonsmedisiner må brukes riktig


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(03) -Espen Kolberg, farmasøyt, farmasøytiske tjenester, Sykehusapoteket Oslo , Heidi Marie Holt, farmasøyt, farmasøytiske tjenester, Lørenskog Sykehusapotek (03.03.2014)
Medisinhåndtering, Legemidler, Lungesykdom
Riktig bruk av inhalasjonsmedisiner krever opplæring. Derfor må helsepersonell ha tilstrekkelig kunnskap.

Aktiv mestring i hjemmesykepleien


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(03) -Arvid Birkeland, førstelektor, Avdeling for helsefag, Høgskolen Stord/Haugesund (10.03.2014)
Hjemmesykepleie, Rehabilitering, Tverrfaglighet
Hverdagsrehabilitering gjør brukerne mindre avhengige av hjelp samtidig som de ansatte opplever jobben som mer meningsfylt.

Hjelper mot utbrenthet


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(02) -Randi-Ann Rake Hoffart, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Modum Bad , Sigrid Holm Larsen, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Modum Bad , Karin Isaksson Rø, spesialist i arbeidsmedisin, PhD, Modum Bad (11.02.2014)
Arbeidsbelastning, Stress, Utbrent, Veiledning
Veiledningskurs for utbrente sykepleiere minsket stress og økte arbeidslysten.

Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(02) -Gøril Salomonsen Klette, masterstudent, UNN og diabetessykepleier Bodø kommune og Diabetesforbundet , Anne Svelstad Evju, masterstudent, UNN, helsesøster og høgskolelærer ved Høgskolen i Narvik , Anne Kasen, RN, PhD, førsteamanuensis, UNN og lektor ved Åbo Akademi, Finland , Terese Bondas, professor, HVD, HVL, HVM, helsesøster, UNN (17.02.2014)
Mestring, Livskvalitet, Overvekt, Diabetes
Sykepleiere må ta mer ansvar for den helsefremmende delen av sykepleien.

Færre overliggere i sykehus


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(02) -Hans Knut Otterstad, , Trond Birkestrand, prosjektleder organisasjonsutvikling, Sykehuset Østfold (17.02.2014)
Spesialisthelsetjenesten, Kommunehelsetjeneste, Økonomi, Politikk
Samhandlingsreformen har bidratt til at langt færre utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus i Østfold.

Huntington på nett


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(02) -Synne Heivang, kursrådgiver, Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet , Jeanette Ullmann Miller, rådgiver/fysioterapeut, Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet , Gunvor A. Ruud, rådgiver/bioingeniør, Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (14.02.2014)
Nevrologi, Kurs, Internett
Nettbaserte kurs om Huntingtons sykdom gir økt kunnskap til helsearbeiderne og bedre livskvalitet til pasienter med denne sjeldne diagnosen.

Bruk av humor i kreftomsorgen


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(01) -Milly Kriens Velthuijs, Marianne Gjertsen(27.01.2014)
Kreft, Humor, Livskvalitet, Mestring

Humor kan være et viktig hjelpemiddel i sykepleie til alvorlige syke hvis det brukes riktig.


Vi trenger en master i psykiatrisk behandling


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(01(30.01.2014)

Samhandlingsreformen vil stille nye krav til psykisk helsearbeidere i kommunene, noe som fordrer mer kunnskap.


Bedre samarbeid om praksis


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(01) -Bente Silnes Tandberg, Frode Kristensen(28.01.2014)
Evaluering, Veiledning, Barn, Sykepleierstudent, Sykepleierutdanning

Samarbeid mellom høyskole og barneavdeling førte til økt interesse for og bedre oppfølging av studentene i praksis.


Sykepleie til nyfødte med abstinenser


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(01) -Cathrine Aanensen, Annette Molde Rasmussen, Anne-Mari Bergkåsa(24.01.2014)
Svangerskap, Stoffmisbruk, Nyfødt

Barn av mødre som går på metadon eller subutex i svangerskapet trenger ekstraordinær omsorg.


Måling av kontinuitet i hjemmesykepleien


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2013;8(4) -Anners Lerdal(02.01.2014)

I løpet av fire uker mottok pasienter i hjemmesykepleien gjennomsnittlig 51 hjemmebesøk av 17 forskjellige hjemmesykepleiere.


Antibiotikaprofylakse ved urinkateter


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2013;8(4(03.01.2014)
Urinveier, Sykehus, Urinveisinfeksjon, Antibiotika

Urinveisinfeksjoner er en hyppig årsak til infeksjoner påført i sykehus og 80 prosent av urinveisinfeksjoner i sykehus er relatert til urinkateterbruk. 


Sykepleieres opplevelse av ansvar ved respiratorbehandling


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2013;8(4) -Anners Lerdal(02.01.2014)

Sykepleieledere opplevde at sykepleiere hadde større ansvar ved respiratorbehandling enn leger som var ledere.


Trening og depresjon


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2013;8(4(03.01.2014)
Depresjon, Fysisk aktivitet

Fysisk trening er trolig effektivt for å redusere depresjonssymptomer.


Effekten av forebyggende hjemmebesøk til eldre


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;8(4) -May-Karin Rognstad, Idunn Brekke, Eva Holm, Cecilie Linberg, Nina Lühr, Randi Skumsnes(06.12.2013)
Eldre, Forebygging, Livskvalitet, Systematisk oversikt

Oversikten viser en liten positiv effekt av forebyggende hjemmebesøk på eldres opplevelse av helse og livskvalitet.


Empati - ulike forståelser


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;8(4) -Lisbeth Thoresen(19.12.2013)
Empati, Teori, Sykehus

Empati er et komplekst og utfordrende fenomen.


Læring, deltakelse og samarbeid


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;8(4) -Anne Trollvik(18.12.2013)
Astma, Barn, Familie

Barn med astma og deres foreldre, trenger støttetilbud i hverdagen basert på deres perspektiver.


Organisert for samhandling?


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;8(4) -Åsmund Hermansen, Anne Skevik Grødem(18.12.2013)
Eldre, Kommune, Samhandling, Spesialisthelsetjenesten, Sykehjem

Artikkelen underbygger at kommunale kortidsplasser møter Samhandlingsreformens utfordringer på en god måte.


Hva innebærer systematisk klinisk undersøkelse i sykepleie?


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;8(4) -Solveig Breivik, Anita Tymi(12.12.2013)
Litteraturstudie, Observasjon, Pasient, Undersøkelse, Systematisk oversikt

Studien viser at systematisk klinisk undersøkelse kan hjelpe sykepleiere til å treffe bedre beslutninger.


Å leve med depresjon etter hjerneslag


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;8(4) -Siren E. Kouwenhoven, Marit Kirkevold(13.12.2013)
Hjerneslag, Depresjon, Kvantitativ studie, Lokalsykehus, Rehabilitering, Sorg

Depressive symptomer hos slagrammete er i sterk grad knyttet til å håndtere, leve med og akseptere tap.


Forekomst av depresjon hos pasienter i sykehjem


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2013;8(4) -Anners Lerdal(02.01.2014)

Screening for depresjon bør være standard når pasienter legges inn til langtidsopphold i sykehjem.


Læringsutbytte i sykepleiefaglig ledelse etter praksis der sykepleierstudenter overtok ansvaret for en avdeling


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;8(4) -Lene Elisabeth Blekken, Ann Oddrun Medby, Toril Forbord(17.12.2013)
Ledelse, Praksisstudie, Kvantitativ studie, Sykepleierutdanning, Spørreskjema

Studien indikerer at praksis der sykepleierstudenter overtok ansvaret for en avdeling fremmer læring.


Underernæring hos eldre hjemmeboende personer med demens


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;8(4) -May-Karin Rognstad, Idunn Brekke, Eva Holm, Cecilie Linberg, Nina Lühr(10.12.2013)
Eldre, Ernæring, Demens, Hjemmesykepleie

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.


Vanskelig å hjelpe pårørende til psykisk syke


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2013;8(3) -Anners Lerdal(26.09.2013)
Psykisk lidelse, Pårørende

Å skape allianse med personen med de psykiske problemene hadde førsteprioritet hos sykepleiere som jobbet innen psykisk helsevern.


Ernæring etter stamcelletransplantasjon


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2013;8(3) -Anners Lerdal(26.09.2013)
Ernæring

Etter stamcelletransplantasjon bør pasienter velge mat de tolererer og få små porsjoner.


Betingelser for læring i simuleringen i praksis


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;8(3) -Sissel Eikeland Husebø(15.09.2013)

Opplæring for teambasert lungeredning i sykepleierutdanningen.


Improving communication


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;4(3) -Lena Heyn(15.09.2013)

A quasi experimental study testing the effects of an interactive tailored patient assessment on communication between patients and physicians and nurses.


Studiesykepleiere – hvem er de og hva gjør de?


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;8(3) -Irene Syse, Inger Schou Bredal(27.09.2013)
Forskning, Sykepleie, Sykepleieryrket

Studien viser hvilke titler studiesykepleiere har på forskjellige sykehus i Norge og hvilke arbeidsoppgaver de utfører.


Stress, sosial støtte, generell mestringsforventning og helserelatert livskvalitet hos pasienter med nevroendokrin kreft


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;8(3) -Trude Haugland(15.09.2013)

Gjennom gruppeundervisningen fikk pasientene redusert stress, økt mestringsforventning og bedre livskvalitet.


Trivsel i sykehjem


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;4(3) -Ådel Bergland(15.09.2013)

En kvalitativ studie med utgangspunkt i mentalt klare beboeres perspektiv.


1-50 av 960 | Neste 50 Siste 10