facebook_logo_2.jpg
ann_indeksert.jpg
ann_abonner_sykepleien3.jpg
ann_abonner_forskning.jpg

Sykepleien Forskning

13fo4_forside_2443.jpg

Sykepleien Forskning

I denne utgaven av Sykepleien Forskning har May-Karin Rognstad og hennes kolleger kartlagt ernæringsstatusen til hjemmeboende pasienter med kognitiv svikt og demensdiagnose. 


Forside_0313.jpg

Innhold

I denne utgaven av Sykepleien Forskning presenterer Alstadius og Rossow en kartlegging av tidsbruken ved prehospital overdosebehandling og i hvilken grad pasientene fikk medisinsk oppfølging i perioden 1998-2000.


1.jpg

Sykepleien Forskning

I denne utgaven av Sykepleien Forskning beskriver Birkeland at mottakere av hjemmesykepleie opplever et vidt spekter av ensomhet. Noen sier også at de liker ensomheten.


Forside_0113.jpg

Sykepleien Forskning

I dette nummeret av Sykepleien Forskning presenterer vi en en studie fra ett sykehjem i Bergen som avdekker mangler ved medisineringen. Det er usikkert i hvilken grad funnene gjelder for flere sykehjem, men studien avdekker behov for kompetanse hos ansatte ved sykehjem og at medikamenthåndtering bør kvalitetssikres.