facebook_logo_2.jpg
ann_indeksert.jpg
ann_abonner_sykepleien3.jpg
ann_abonner_forskning.jpg

Sykepleien Forskning

forside jpg 72 dpi.jpg

Sykepleien Forskning 4-2011

I denne utgaven av Sykepleien Forskning får du vite hva sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten mente om hva som er nyttig og mindre nyttig naturvitenskapelig kunnskap for å utøve god sykepleie.


11fo3_forside_web.jpg

Sykepleien Forskning 3-2011

Studien om ”Hvordan forberede unge mennesker med idiopatisk artritt på voksenlivet” i denne utgaven av Sykepleien Forskning, viste at kun en liten andel hadde fått slik veiledning og hjelp.


Forside0211.jpg

Sykepleien Forskning

Studien til førsteamanuensis Auguata Kvam m.fl. i denne utgaven Av Sykepleien Forskning viste at det var flere mikrober på medisinsk utstyr som som ble lagret inne på operasjonsstuene enn på utstyr lagret utenfor stuene.


11fo1_forside.jpg

Sykepleien Forskning nr. 1/2011

I denne utgaven av Sykepleien Forskning oppsummerer Ådel Bergland og Marit Kirkevold hva som finnes av forskning om sammenhenger mellom fysiske omgivelser og funksjon, trivsel og velvære hos personer med demens.