uten navn.png

Museskritt i helsesøstersatsing

Det er stort behov for helsesøstre, men nyutdannede sliter med å få jobb.

Les mer om Museskritt i helsesøstersatsing


NYHETER

RSS feed for nyheter

Frykter sykepleierflukt

imagesSUIATWXP.jpg

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er skeptisk til at pasientene fritt skal kunne velge mellom offentlig og privat behandling, slik regjeringen foreslår

Les mer om Frykter sykepleierflukt

– Ikke fornying, men forverring

Anders Folkestad, leder i Unio

– Dersom regjeringen skulle få gjennomslag for de foreslåtte endringene til ny arbeidsmiljølov, vil det utgjøre et historisk vendepunkt i disfavør av arbeidstakerne, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Les mer om – Ikke fornying, men forverring

Syke av søvnmangel

imagesZ4H28JTV.jpg

Lite søvn og fysisk aktivitet øker risikoen for hjerte- og karsykdommer blant kvinnelige helsearbeidere i turnus.

Les mer om Syke av søvnmangel

Dårlig helse av turnusarbeid?

images2PG0NBFZ.jpg

600 sykepleiere som jobber turnus har sagt ja til å la forskere følge med på høstsøvnen. Hensikten er å finne ut om de får dårlig helse av turnusarbeid.

Les mer om Dårlig helse av turnusarbeid?

Vil lovfeste retten til kvalifisert tolk

NOU om  tolking red.jpg

– Dårlig tolking gjør at folk ikke får den hjelpen de trenger, sier Anne Kari Lande Hasle.

Les mer om Vil lovfeste retten til kvalifisert tolk

Sykepleiere lærer mest om forskning

images.jpg

Sykepleiere forstår forskning bedre enn studenter ved de andre profesjonsutdanningene, som allmennlærere og ingeniører.

Les mer om Sykepleiere lærer mest om forskning

Politisk streik mot endringer i arbeidsmiljøloven

Streik.JPG

I morgen – tirsdag 23. september – har NSF Oslo meldt ut nærmere 100 sykepleiere i en to timer lang politisk streik mot Arbeidsdepartementets forslag til endring av arbeidsmiljøloven.

Les mer om Politisk streik mot endringer i arbeidsmiljøloven

Strid om robotselen

Selen Paro.png

Uetisk eller mangel på kunnskap? Robotselen Paro er blitt stridstema.

Stipendiat Nina Jøranson og miljøterapeut Lynn Sevik er uenig med Rådet for sykepleieetikk som mener bruk av robotseler for å hjelpe demente er uetisk.

Les mer om Strid om robotselen

Mange gladsaker på sykehjem

binary-2645-3260.jpg

– Ta jobb på sykehjem. Du vil ikke angre. Oppfordringen kommer fra sykepleierstudenter og lærere ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo.

Les mer om Mange gladsaker på sykehjem

SAK har (nesten) alltid rett

Madeleine_2.jpg

94 prosent av klagene som behandles i Helsepersonellnemnda, opprettholder Statens autorisasjonskontor sitt vedtak.

Les mer om SAK har (nesten) alltid rett

Politiattestnemda legges ned

politiattest.jpg

Fra 2015 skal høgskoler og universiteter selv behandle saker der studenter har pletter på rullebladet. Studenter og høgskoler frykter mangel på likebehandling.

Les mer om Politiattestnemda legges ned

- Ikke store avvik

Tollefsen

Sykepleierstudenter ved Høgskolen i Bergen kan ta et semester i Australia.

- Det er forskjeller i utdanningen, men store avvik vil jeg ikke kalle det, sier instituttleder Sissel Tollefsen.

Les mer om - Ikke store avvik

Verneplikt for å løse sykepleierkrisen

imagesRVRJKZ42.jpg

En av tre unge må utdanne seg innenfor helsesektoren de neste årene. Professor foreslår verneplikt for å dekke behovet.

Les mer om Verneplikt for å løse sykepleierkrisen

SAK vil ikke innrømme feil

AnneHerset14.jpg

Direktør i Statens Autorisasjonskontor (SAK), Anne Herseth Barlo, vil ikke svare på om SAK har gjort feil i Ingvild Elsbak sin sak.

Les mer om SAK vil ikke innrømme feil

Kan få autorisasjon i Sverige

Invild Elsbak web.jpg

Ingvild Hilling Elsbak tok sykepleierutdanning i Australia. Statens autorisasjonskontor (SAK) har bedt henne ta hele utdanningen på nytt. Svenskene vurderer det annerledes.

Les mer om Kan få autorisasjon i Sverige

– Det tar tid å lege en brannskade

Venche ble fraktet med luftambulanse til brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus en sen fredags kveld.

Det har tatt tid å komme seg etter at livet på et øyeblikk ble snudd opp ned, og hun ber sykepleiere huske at det tar tid å lege en brannskade - på flere måter.

 

Les mer om – Det tar tid å lege en brannskade

Ber regjeringen rydde opp

Knutsen.jpg

- Det er merkelig at studenter som har tatt samme utdanning ved samme utdanningssted, skal behandles så ulikt, sier Tove Karoline Knutsen (Ap).

Les mer om Ber regjeringen rydde opp

Hadde ti prosent sjanse for å overleve

Kåre Jan Sørheim.jpg

På kraftstasjonen skjedde det som ikke skulle skje. Etterpå lå Kåre Jan Sørheim fire måneder i koma.

Les mer om Hadde ti prosent sjanse for å overleve

Brannskader i 30 år

Målfrid Havre Sandnes web.jpg

Denne måneden er det nøyaktig 30 år siden den første pasienten ble tatt imot på brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus. 

Les mer om Brannskader i 30 år

– Sekresjon, farge og lukt sier noe om sårtilhelingen

_MG_0847.jpg

Brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus har behandlet pasientene med de største og dypeste sårene i 30 år.

Les mer om – Sekresjon, farge og lukt sier noe om sårtilhelingen

Maida (2 år) fikk kokende vann over seg

_MG_1235.jpg

Det tar under ett sekund å få brannskade av vann som holder 100 °C.

Les mer om Maida (2 år) fikk kokende vann over seg

Caroline tok på vedovnen

Caroline og Camilla Nesheim.jpg

Da Caroline brant seg på hendene, var hun baby. Liten skade kan få store følger.

Les mer om Caroline tok på vedovnen

Brannskadde barn får psykiatrisk hjelp

Eli Haugsmyr.jpg

Alle barn på brannskadeavdelingen får nå tilbud om psykiatrisk konsultasjon.

Les mer om Brannskadde barn får psykiatrisk hjelp

Lever godt etter brannskaden

Asgjerd Moi.jpg

– Helsen blir dårligere, men brannskadde er like fornøyde med livet som folk flest, sier forsker Asgjerd Moi.

Les mer om Lever godt etter brannskaden

FAG OG FORSKNING

RSS feed for nyheter

Endret ernæringspraksis

ernæringsbilde.jpg

 

Ernæring. Nye rutiner for ernæringsarbeidet i sykehjem møtte motstand blant de ansatte.

 

Les mer om Endret ernæringspraksis

Viser hva operasjonssykepleiere gjør

operasjonssykepleie.jpg

 

Å prøve ut en elektronisk veiledningsplan for dokumentasjon, ga gode resultater.

 

Les mer om Viser hva operasjonssykepleiere gjør

Må vite mer om barnemishandling

barnemishandling.jpg

 

Sykepleierne trenger både kunnskap og mot i møte med barn og familier der de mistenker barnemishandling.

 

Les mer om Må vite mer om barnemishandling

En vanskelig pårørende?

kristin_haugen_2__3076.jpg

 

Er det riktig av sykepleiere å snakke om pårørende som vanskelige og krevende? spør Kristin Haugen, som er medlem av Rådet for sykepleieetikk.

 

Les mer om En vanskelig pårørende?

Håp er drivkraften

rehabilitering figur 2.jpg

 

Artikkelen tar for seg forskjellige perspektiver på rehabiliteringssykepleie og viser hvordan pasientens behov for sykepleie kan sikres i tverrfaglig samarbeid.

 

Les mer om Håp er drivkraften

Munnstell av alvorlig syke

munnstell bilde.jpg

 

Gode rutiner og prosedyrer for munnstell er viktigere enn valg av produkter.

 

Les mer om Munnstell av alvorlig syke

Få studenter stryker i praksis

stryk i praksis bilde.jpg

 

En nasjonal oversikt over strykprosenten i praksis kan gjøre det lettere å kvalitetssikre praksisstudiene.

 

Les mer om Få studenter stryker i praksis

Jobber for mindre tvang

Lovisenberg 2.jpg

Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.

Les mer om Jobber for mindre tvang

Kreft rammer menns sexliv

kreft og sex.jpg

 

Det er viktig at sykepleier snakker med kreftpasienter om sex.

 

Les mer om Kreft rammer menns sexliv

Samkjørte E-journaler

e-journal bilde.jpg

 

Utviklingsprosjekt ga bedre samsvar i rutiner for planlegging, gjennom-føring og dokumentasjon av pasientbehandling.

 

Les mer om Samkjørte E-journaler

Å forske på barns premisser

august 2.jpg

 

Det er viktig at barn deltar i forskning så de får like sikker og utprøvd behandling som voksne.

 

Les mer om Å forske på barns premisser

Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring

Vågan4WEB.jpg
Forskningsartikkel

Studien tyder på at sykepleierstudenter anser praksisrelatert kunnskap og ferdigheter samt forskning som viktigere enn mer abstrakte kunnskapsformer.

Les mer om Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring

En studie av tiendeklassingers erfaringer med bruk av kondom

MjølhusCOLOURBOX1140584WEB.jpg
Forskningsartikkel

Halvparten av ungdommene som hadde debutert seksuelt hadde ikke brukt kondom under siste samleie.

Les mer om En studie av tiendeklassingers erfaringer med bruk av kondom

Søknad avslått, rett i søpla?

faksimile.jpg

 

Hvordan kan sykepleieforskning vurderes som søppel i sykepleiernes eget fagforeningstidsskrift?

 

Les mer om Søknad avslått, rett i søpla?

Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole

Ericson1WEB.jpg
Forskningsartikkel

Studien viser at de fleste ungdommer opplever god helserelatert livskvalitet, men jenter noe dårligere enn gutter.

Les mer om Helserelatert livskvalitet  blant ungdom første året  i videregående skole

Differensiert fødselsomsorg i en kvinneklinikk

AndreassenWEB.jpg
Forskningsartikkel

Studien fant at friske kvinner som startet som lavrisikofødende ved Kvinneklinikken i Tromsø, UNN, i høy grad føde spontant.

Les mer om Differensiert fødselsomsorg i en kvinneklinikk

Utveksling ga ny kunnskap

utveksling_canada_.jpg

 

Studenter fra Høgskolen i Bergen  lærte mye av et tre måneders opphold ved University of New Brunswick i Canada.

 

Les mer om Utveksling ga ny kunnskap

Validering og reliabilitetstesting av smertevurderingsverktøyet FLACC

ReinertsenWEB.jpg
Forskningsartikkel

Studien viser at bruk av smertekartleggingsverktøyet FLACC kan bidra til å kvalitetssikre smertebehandling av små barn.

Les mer om Validering og reliabilitetstesting av smertevurderingsverktøyet FLACC

Betingelser for vellykket integrering av elektronisk pasientjournal i klinisk arbeid

ObstfelderWEB.jpg
Forskningsartikkel

Artikkelen gir innblikk i hvordan integrering av EPJ i klinisk helsearbeid kan skje og bli forstått.

Les mer om Betingelser for vellykket integrering av elektronisk pasientjournal i klinisk arbeid

Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag

MyhrerWEB.jpg
Forskningsartikkel

Slagpasienter med dårlig tannhelse har redusert livskvalitet.

Les mer om Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag

Styrker sykepleieforskning

forskningsnettverk.jpg

 

Det er viktig at norske sykepleieforskere deltar i internasjonale forskningsnettverk.

 

Les mer om Styrker sykepleieforskning

Nye funn om turnusarbeid

søvnbilde.jpg

 

Nattarbeid, roterende turnusarbeid og mindre enn 11 timer fri mellom vaktene er spesielt problematisk for søvnen.

 

Les mer om Nye funn om turnusarbeid

God læring med digitalt verktøy

e-kompendium_13815_791.jpg

 

E-læringsverktøy ga studentene økt faglig forståelse og fleksibilitet.

 

Les mer om God læring med digitalt verktøy

Mer effektiv legemiddelhåndtering

legemiddelhåndtering.jpg
Elektronisk legemiddelkabinett med A- og B-preparater ga mer tid til direkte pasientarbeid ved helsehus i Kongsberg.
Les mer om Mer effektiv legemiddelhåndtering