facebook_logo_2.jpg
ann_indeksert.jpg
ann_abonner_sykepleien3.jpg
ann_abonner_forskning.jpg

FAGARTIKLER

Følger ikke uniformsregler

uniform bilde.jpg
Sykepleiere følger uniformsregler i mindre grad enn kabinpersonell. Dette kan gi dårligere hygiene.
Les mer om Følger ikke uniformsregler

Gründercamp ga mersmak

gründercamp.jpg
En spennende læringsmetode og god arena for samarbeid mellom utdanning og praksis.
Les mer om Gründercamp ga mersmak

Samarbeider om bedre praksis i sykehjem

samarbeid.jpg
Studentene synes det var positivt med læringsgrupper i praksis, men at kommunikasjonen var for dårlig.
Les mer om Samarbeider om bedre praksis i sykehjem

Jo mer informasjon, jo bedre

hjerneskade redigert.jpg
Pårørende til pasienter som har blitt påført en alvorlig hjerneskade, har et sterkt behov for informasjon om behandling, rehabilitering og praktiske spørsmål.
Les mer om Jo mer informasjon,  jo bedre

Smittevern i hjemmetjenesten må bli bedre

smitte korrigert.jpg
Flere og sykere pasienter som bor hjemme, krever strengere smitteverntiltak. Her kan hygienesykepleier bidra.
Les mer om Smittevern i hjemmetjenesten må bli bedre

Samhandling i praksis

samhandling i praksis.jpg
Praksismodellen gir studentene innsikt i samarbeid om pasientbehandling på ulike nivåer i helsetjenesten.
Les mer om Samhandling i praksis

Kartlegger smerte

smerte.jpg
Innføring av felles smertekartleggingsverktøy i Åfjord kommune har ført til bedre smertebehandling.
Les mer om Kartlegger smerte

Aktiv mestring i hjemmesykepleien

aktiv mestring siste.jpg
Hverdagsrehabilitering gjør brukerne mindre avhengige av hjelp samtidig som de ansatte opplever jobben som mer meningsfylt.
Les mer om Aktiv mestring i hjemmesykepleien
1-8 | Neste