ETIKK

Bør vi bidra til at barn deltar i reality-TV?

Berit Daae Hustad.jpg
Berit Daae Hustad, leder av Rådet for sykepleieetikk sier at åpenhet gjennom media kan svekke taushetspliktens intensjoner om å verne om fortrolig opplysninger.
Les mer om Bør vi bidra til at barn deltar i reality-TV?

Redd for endringer

kurt lyngved.jpg
Medlem av Rådet for sykepleieetikk Kurt Lyngved tror endringer er spesielt krevende  for mennesker som står i vanskelige livssituasjoner som utfordrer deres psykiske helse. 
Les mer om Redd for endringer

Livsnøytralt testamente

Per Nortvedt foto Stig Weston.jpg
Livstestamente bør være et juridisk bindende dokument, men bare når gitte forutsetninger er til stede sier Per Nortvedt som er professor ved seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.
Les mer om Livsnøytralt  testamente

Hvem bestemmer om pasienten skal ha mat og drikke?

Berit Daa Hustad.jpg
Når pasienten ikke kan uttrykke seg og ikke har språk, kan det være vanskelig å tolke hva han ønsker.
Les mer om Hvem bestemmer om pasienten skal ha mat og drikke?

Få helsearbeidere har nok tid

Per Nortvedt foto Stig Weston.jpg
Kan tidspress tvinge oss til å gjøre ting vi ellers ikke ville ha gjort – til å overse menneskelige hensyn vi ellers ikke ville ha oversett? Spør Per Nortvedt, professor ved seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.
Les mer om Få helsearbeidere har  nok tid

Taushetsplikt i hele verden

Berit Daae Hustad.jpg
Mange studenter tar bilder av ansatte og pasienter i forbindelse med studieopphold i utlandet. Det er viktig å huske på at som sykepleierstudent gjelder taushetsplikten uansett hvor man er i verden.
Les mer om Taushetsplikt i hele  verden

Ingen blir større av å gjøre andre små!

kurt_lyngved_9153.jpg
Ved å la den andre beholde sin egen integritet er det mulig å skape likeverdige situasjoner i de ulike rollene vi står i som sykepleier og pasient.
Les mer om Ingen blir større av å gjøre andre små!

Ubehag er ikke nok

Per Nortvedt foto Stig Weston.jpg
Moral og innlevelse må vernes om. Bærebjelkene i etikken er skjøre. Det har all erfaring og historie vist oss gjennom overgrep og ondskap i liten og stor skala, også utført av leger og sykepleiere i uniform.
Les mer om Ubehag er ikke nok
1-8 | Neste