ORIGINALDOKUMENT

Geriatrisk sykepleie 2013; 5, 1


Denne utgaven av Geriatrisk sykepleie tar opp ulike problemstillinger knyttet til pårørende og pårørendesamarbeid. 

3 LEDER: Cecilie Olsen

6 Landsstyret, lokalgruppeledere og kontaktpersoner

6 Søk stipend

 7 GJESTEREDAKTØR: Anne Norheim

 8 Betydningen av pårørendeinvolvering

16 Pårørendeskolen i Sortland

17 Program landskonferansen

21 Søk utdanningsstipend

22 Å forstå pårørende til personer med demens

29 Internettbasert tjeneste til pårørende

30 Demenskoordinators arbeid med pårørende

35 Doktorgradsavhandling om god omsorg

36 Stipendutlysning for medlemmer i Oslo og Akershus

13gs1_forside.jpg