facebook 2.jpg

Geriatrisk sykepleie

Geriatrisk_forside0313.jpg

Geriatrisk sykepleie nr. 3 2013

Tema: Demens. Hvordan ta vare på verdigheten?


13gs02.jpg

Geriatrisk sykepleie nr. 2 2013

Kreft hos eldre


13gs1_forside.jpg

Geriatrisk sykepleie nr. 1 2013

Denne utgaven av Geriatrisk sykepleie tar opp ulike problemstillinger knyttet til pårørende og pårørendesamarbeid.