Faggruppeblad arkiv

Fritekst 
Magasin: Årstall: Årgang: Utgave:
Avansert søk

Jordmora nr. 2 2014


Jordmora2014;12(2(23.05.2014)

Gir sentralisering et dårligere fødetilbud?

I denne utgaven av Jordmora kan du blant annet lese om hvordan oppbyggingen av helsetjenester påvirker tilgangen til fødeinstitusjoner.


Psykisk helse og rus


Jordmora2014;25(2(10.09.2014)

Ungdom takler sosiale situasjoner bedre når de får trening i småprat. Les mer om det i Psykisk helse og rus nr. 2-2104.


Geriatrisk sykepleie nr. 2 2014


Geriatrisk sykepleie2014;6(2(29.08.2014)

Ny teknologi påvirker hverdagen til pleietrengende eldre og de som tar vare på dem.


Tidsskrift for helsesøstre


Helsesøstre2014;.(2(26.06.2014)

TRIVSEL PÅ TVERS AV KULTURER

Elever med foreldre fra en annen kultur får det bedre på skolen etter å ha deltatt på tverrkulturell jente- eller guttegruppe. Les mer om det i denne utgaven av Tidsskrift for helsesøstre.


Kreftsykepleie


Kreftsykepleie2014;30(2(26.06.2014)

Å LEVE VIDERE ETTER KREFTBEHANDLING

Ved utgangen av 2011 var det 215733 menn og kvinner i Norge som har hatt kreft eller lever med sin kreftsykdom. Mange av dem sliter med fysiske og psykiske plager. Denne utgaven av Kreftsykepleie er viet dette temaet.


Jordmora


Jordmora2014;12(1(24.01.2014)

I denne utgaven av Jordmora kan du blant annet lese om hvor vanskelig det er å snakke om seksuelle overgrep for kvinner fra en del afrikanske land. Du får også vite hvordan det er å jobbe som jordmor blant rusavhengige i Trondheim.


Psykisk helse og rus nr. 1-2014


Psykisk helse og rus2014;25(1(24.04.2014)

Kunstterapi blir brukt i behandling av spiseforstyrrelser i Bodø. I Ålesund trener studenter på å behandle psykisk syke ved å simulere situasjoner de kan møte i praksis. Dette og mye mer  kan du lese om i denne utgaven av Psykisk hels og rus.

 


Geriatrisk sykepleie nr. 1 - 2014


Geriatrisk sykepleie2014;6(1(08.04.2014)

Psykisk helse og rus er tema i denne utgaven av Geriatrisk sykepleie.


Kreftsykepleie


Kreftsykepleie2014;30(1(04.04.2014)

I dette nummeret av Kreftsykepleie kan du blant annet lese om stråleterapi. Medisinsk fysiker Trond Strickert skriver om temaet, og han mener at det er ingen grunn til å tro at stråleterapien i overskuelig framtid blir mindre viktig enn den er i dag.


Helsesøstre 1-2014


Helsesøstre2014;.(1(11.02.2014)

Tidsskrift for helsesøstre

Vellykkede tiltak gjør at flere gutter besøker Helsestasjon for ungdom i Asker. Les om det i denne utgaven av Tidsskrift for helsesøstre - hvor du blant annet også finner artikler om Ungdomsrådet på Ahus og om unge som lærer å leve med sykdom. 


Jordmora nr. 3 2013


Jordmora2013;11(3(01.11.2013)

Jordmødre er best på ultralyd


Psykisk helse og rus nr. 3-2013


Psykisk helse og rus2013;24(3(05.12.2013)

ARBEID ER GOD MEDISIN

Jobb, reiser og fellesskap med andre mennesker øker livskvaliteten til mennesker som av forskjellige årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Det mener Bernard Paul Zimmer som er leder for Musketerene i Tromsø. Les mer om Musketerene i denne innholdsrike utgaven av Psykisk helse og rus - hvor du blant annet også kan lære mer om 12-trinnsmodellen for å bli rusfri og om prosjektet Gutter mot anabole steroider.


Geriatrisk sykepleie nr. 3 2013


Geriatrisk sykepleie2013;5(3(19.11.2013)

Tema: Demens. Hvordan ta vare på verdigheten?


Helsesøstre


Helsesøstre2013;2(3(19.11.2013)

Storbyhelse


Kreftsykepleie nr. 3 2013


Kreftsykepleie2013;29(3(19.11.2013)

 

Pårørende - utfordringer gjennom sykdomsforløpet


Jordmora nr. 2 2013


Jordmora2013;11(2(05.06.2013)

Det vanskelige valget

Hva tenker kvinner når de må avgjøre om de skal ta abort? I denne utgaven av Jordmora presenteres resultater fra en studie om kvinners erfaringer knyttet til å ta stilling til en graviditet i første trimester.


Psykisk helse og rus nr. 2 2013


Psykisk helse og rus2013;24(2(19.11.2013)

Selvskading - pasienters erfaringer i psykiatrisk avdeling


Geriatrisk sykepleie nr. 2 2013


Geriatrisk sykepleie2013;5(2(27.09.2013)

Kreft hos eldre


Tidsskrift for helsesøstre 2/2013


Helsesøstre2013;2(2(02.07.2013)

Sier nei til anabole steroider.


Kreftsykepleie nr. 2 2013


Kreftsykepleie2013;29(2(05.06.2013)

Kandidater til styret

Mange engasjerte sykepleiere ønsker å gjøre en innsats som styremedlemmer i faggruppen Forum for Kreftsykepleie. Valg av styremedlemmer skjer i september. Les mer om kandidatene som stiller til valg i denne utgaven av Kreftsykepleie.


Jordmora nr. 1 2013


Jordmora2013;11(1(25.01.2013)

NATURLIG FØDSEL

I Jordmora nr. 1-2013 kan du blant annet lese om ABC klinikken ved Ullevål, der kvinner får god hjelp av erfarne jordmødre til å føde naturlig.


Psykisk helse og rus 1/2013


Psykisk helse og rus2013;24(1(10.05.2013)

Bedre liv av gårdsarbeid.


Kreftsykepleie nr.1 2013


Kreftsykepleie2013;29(1(02.04.2013)

I dette nummeret fokuserer vi på utfordringene som oppstår når sykepleier og pasient ikke deler et felles språk.


Geriatrisk sykepleie nr. 1 2013


Geriatrisk sykepleie2013;5(1(04.03.2013)

Denne utgaven av Geriatrisk sykepleie tar opp ulike problemstillinger knyttet til pårørende og pårørendesamarbeid. 


Tidsskrift for helsesøstre nr. 1-2013


Helsesøstre2013;2(1(14.02.2013)

KURS STYRKER SELVFØLELSEN

I denne utgaven av Tidsskrift for helsesøstre kan du blant annet lese om kurset "The best me" som skal gi jenter bedre selvfølelse.


Kreftsykepleie


Kreftsykepleie2012;28(4(07.12.2012)

Hovedtema i denne utgaven av Kreftsykepleie er rehabilitering. Les om hvordan mennesker får økt livskvalitet gjennom behandling, samtaler, mat og trening.


Kreftsykepleie


Kreftsykepleie2012;28(3(28.09.2012)

Kreftsykepleiere på Radiumhospitalet: - Viktig å følge opp polikliniske pasienter


Psykisk helse og rus


Psykisk helse og rus2012;23(3(28.11.2012)

MER RUS BLANT ELDRE

I Psykisk helse og rus nr. 3-2012, kan du blant annet lese at eldre drikker mer enn før og at de bruker mer medisiner enn yngre mennesker.


Tidsskrift for helsesøstre


Helsesøstre2012;.(3(22.11.2012)

I Tidsskrift for helsesøstre nr. 3-2012, kan du blant annet lese at helsesøstre kan bidra til å forebygge barseldepresjon hos mødre, ved å gi god informasjon på hjemmebesøk.


Jordmora


Geriatrisk sykepleie2012;4(3(03.10.2012)

Les om sykepleie ved livets slutt i sykehjem, sykehus og hjemme hos den døende.


Psykisk helse og rus


Psykisk helse og rus2012;23(2(25.04.2012)

- Selvskading ble en måte å løpe fra smerten på, sier Karianne Marlena Zachariassen, som forteller om hvordan det var å skade seg selv og om hvordan hun klarte å slutte. Les også en lektors betraktninger om hvordan fagfolk forholder seg til psykiatriens historie - og mye annet interessant. 


Jordmora


Jordmora2012;10(2(03.10.2012)

 

Jordmor Enid Leren har sett på forskning rundt temaet Proaktiv fødselshjelp. Les også om det nye hjelpemiddelet som kan erstatte tang, og bli med på fødestua i byen Chania på Kreta.

 

 


Tidsskrift for helsesøstre


Helsesøstre2012;.(2(22.06.2012)

INSPIRERER TIL BEDRE HELSE

I Oppdal får alle barn som skal begynne på skole delta på førskulevukku, for å lære om skole og sunn mat og mosjon. Les mer om dette og andre positive tiltak i denne utgaven av Tidsskrift for helsesøstre.


Geriatrisk sykepleie


Geriatrisk sykepleie2012;4(2(07.06.2012)

HVORDAN ER DET Å VÆRE 100 ÅR?

Mange norske hundreåringer har et godt og meningsfylt liv, og de fleste ønsker å leve noen år til. Les mer om de aller eldste i denne utgaven av Geriatrisk sykepleie, og om hvordan livskvalitet kan måles.

 


Kreftsykepleie


Kreftsykepleie2012;28(2(18.05.2012)

LEVETID FRAMFOR VENTETID

Lindrende behandling til mennesker med uhelbredelig sykdom er tema i denne utgaven av Kreftsykepleie.


Psykisk helse og rus nr. 1/2012


Psykisk helse og rus2012;23(1(27.01.2012)

Geriatrisk sykepleie 1/2012


Geriatrisk sykepleie2012;1(1(28.03.2012)

Å delta i seniorkor kan være godt for helsen. Les mer om det i denne utgaven av Geriatrisk sykepleie - som også inneholder en rekke andre interessante artikler.


Kreftsykepleie


Kreftsykepleie2012;28(1(02.03.2012)

SØKELYS PÅ ERNÆRING

Forskning viser at omkring 30 prosent av kreftpasienter er underernærte. I denne utgaven av Kreftsykepleie kan du lese om kosthold, ernæringsproblemer og tiltak.


Jordmora


Jordmora2012;10(1(02.03.2012)

OVERGREP KAN GI TRØBLETE SVANGERSKAP

Gravide som har opplevd overgrep i barndommen, trenger mer oppfølging enn andre gravide. Det viser en studie fra St. Olavs Hospital. I dette nummeret av Jordmora skriver Raija Dahlø og Ingebjørg Laache om undersøkelsen.


Tidsskrift for helsesøstre 1/2012


Helsesøstre2012;1(1(17.02.2012)

Se hvilke p-piller Statens legemiddelverk anbefaler unge jenter.


Kreftsykepleie 4/2011


Kreftsykepleie2011;27(4(02.12.2011)

Kreftsykepleie 3/2011


Kreftsykepleie2011;27(3(03.10.2011)

Kommune-Norge: Stor mangel på kreftsykepleiere.


Psykisk helse og rus 3/2011


Psykisk helse og rus2011;22(3(14.11.2011)

Ny metode kan gi mer effektiv psykiatri


Tidsskrift for helsesøstre 3/2011


Helsesøstre2011;1(3(20.10.2011)

Louise burde fått behandling før.


Jordmora 2/2011


Jordmora2011;9(2(30.08.2011)

Jordmødre går nye veier: Sjekker ut alle hjerter


Psykisk helse og rus 2/2011


Psykisk helse og rus2011;3(2(09.09.2011)

Sørgende er ikke syke - de er i eksil.


Kreftsykepleie 2/2011


Kreftsykepleie2011;27(2(29.07.2011)

Her er kandidatene til styret.


Tidsskrift for helsesøstre 2/2011


Helsesøstre2011;1(2(30.08.2011)

Ny, norske undersøkelse viser at foreldre sier ja til vaksine.


Psykisk helse og rus 1/2011


Psykisk helse og rus2011;22(1(30.08.2011)

Fagleder Jan Erik Skjølås: - Uakseptable holdninger i rusomsorgen.


Jordmora 1/2011


Jordmora2011;9(1(30.08.2011)

Flere føder store sukkerbabyer